Dcera Jacka Bauera. Nejvíce prostoru dostala v první sezóně, kdy byla unesena teroristy.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.